Правила участі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРАКТИВНА МЕДІА ПЛАТФОРМА», далі іменоване «Компанія» і ОСОБА, далі іменована «Учасник проекту», яка висловила у встановленій Компанією письмовій формі свою згоду на укладення публічної Агентської угоди і акцептовані справжньою оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою http://na-starte.com, уклали цю Агентську угоду, далі іменоване «Угода» про наступне:

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРАКТИВНА МЕДІА ПЛАТФОРМА »(код ЄДРПОУ 38949688).

Користувач - будь-яка особа, яка звернулася до інформаційних матеріалів і сервісів Компанії шляхом відвідування Сайту http://na-starte.com, далі «Платформа», «Сайт».

Проект - публікація літературного твору, запис диска, зйомка фільму, пошиття одягу, створення фотографій, організація художньої виставки, розробка гри або технології, показ театральної постановки, організація концерту і інші творчі, в тому числі і соціальні, запропоновані до реалізації проекти, інформація про яких розміщується на Платформі.

Учасник проекту - фізична або юридична особа, яка має обліковий запис (реєстрацію) на Платформі, яка прийняла умови цієї Угоди і Правила Платформи і виявила намір представити на Платформі свій авторський Проект або перерахувати на підтримку того чи іншого Проекту кошти.

Автор проекту - Учасник проекту, який створив Проект, і надає про нього інформацію Компанії для подальшого розгляду, реєстрації і публікації на Платформі з метою анонсування, збору необхідних коштів та подальшої реалізації.

Спонсор - Учасник проекту, який здійснює Внесок на користь обраного ним Проекту і вирішив, таким чином, отримати Винагороду, запропоновану Автором проекту.

Внесок - грошова сума, яка вноситься Спонсором на банківський рахунок Компанії з метою подальшого перерахування на користь Проекту та отримання запропонованої Автором проекту Винагороди.

Винагорода - нагорода матеріального або морального характеру, що є результатом реалізації Проекту, пропонована Автором проекту Спонсорам за внесення Вкладу.

Заявка - створений Автором, який не пройшов модерацію Проект.

Рахунок Компанії - поточний рахунок Компанії в фінансовій установі (банку).

Всі інші терміни та визначення, які не вказані в пункті 1 цієї Угоди, повинні визначатися відповідно до тлумаченням, сформованим в практиці ділового обороту, і чинним законодавством України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода є публічною пропозицією (офертою) Компанії для невизначеного кола осіб в розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

2.2. Ця Угода діє одночасно з Правилами Платформи, Угодою про конфіденційність, розміщеними в мережі Інтернет за адресою http://na-starte.com. Зазначені документи доповнюють один одного і є обов'язковими до дотримання всіма особами, які використовують властивості Платформи.

2.3. Невід'ємною частиною цієї Угоди є Додаткова угода між Автором проекту і Компанією, яка підписується перед публікацією Проекту, що встановлює права і обов'язки сторін щодо конкретного Проекту, далі - «Додаткова угода».

2.4. Платформа використовує:

- Автором проекту для представлення Користувачам власної авторської ідеї через публікацію інформації про Проект з метою збору необхідних коштів та подальшої його реалізації;

- Спонсором для підтримки того чи іншого Проекту шляхом надання грошових коштів та отримання Винагороди, пропонованого Автором проекту.

2.5. Відповідно до умов цієї Угоди, Компанія виступає в ролі:

2.5.1. суб'єкта, який надає Користувачам технічні та інші можливості Платформи як інтернет-майданчики для інформаційного, організаційного і правового спілкування, в тому числі для отримання інформації про Проекти і надається Винагорода; для підтримки того чи іншого Проекту шляхом здійснення Вкладу в його користь в порядку і на умовах, передбачених відповідним Автором проекту і цієї Угоди;

2.5.2. агента, що діє від імені Автора проекту, а саме: Компанія надає послуги Автору проекту з надання наборів сервісів для розміщення його власного Проекту на Платформі, а також надає допомогу в зборі коштів шляхом прийняття Внесків від Спонсорів на користь Автора проекту з подальшим перерахуванням йому грошових коштів у разі їх повного збору.

Компанія може сприяти Автору проекту з описом, складанням бізнес-плану, організації реалізації Проекту

2.6. Розміщення Компанією інформації про Проекти, отриманому або передбачена Винагорода від Автора проекту; отримання комісії за використання технічних та інших можливостей Платформи не є приводом або підставою для визнання Компанії стороною по операціях, що укладаються між Автором проекту і Спонсором.

2.7. Всі зобов'язання щодо того чи іншого Проекту виникають безпосередньо між Авторами проектів і Спонсорами.

Компанія не є організатором Заявок, не гарантує вихід того чи іншого Проекту. Платформа http://na-starte.com є інтернет-майданчиком для розміщення відповідних Проектів. Відповідальність за дійсність і можливість втілення зобов'язань за Проектом несе Автор проекту одноосібно.

2.8. Учасниками проекту можуть бути фізичні особи, які досягли встановленого законом віку, який передбачає можливість участі в подібних Угодах і володіють необхідною дієздатністю, а також юридичні особи.

Батьки і вчителі можуть запускати Проекти на Платформі спільно з дітьми, яким не виповнилося 18 років, якщо дорослі пройшли реєстрацію на Сайті http://na-starte.com і готові взяти на себе зобов'язання за просування Проекту та його кінцевий результат.

Якщо країна проживання / місцезнаходження особи встановлює обмеження щодо участі в подібних Проектах, особа повинна утриматися від акцепту Угоди.

Перед приєднанням до Проекту Учасник проекту зобов'язаний уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди. Участь в Проекті дозволяється тільки особам, які повністю погодилися з умовами цієї Угоди, розміщеної на Платформі http://na-starte.com.

Приєднання до цього публічної пропозиції здійснюється в цілому.

Учасник проекту не може запропонувати Компанії свої умови.

2.9. Висловивши свою згоду на прийняття умов Угоди дистанційним шляхом, проставивши на Платформі в установленому місці відповідні позначки і направивши Проект на розгляд Компанії в якості Автора проекту або здійснивши Внесок в якості Спонсора, Учасник проекту тим самим підтверджує своє повну розуміння і згоду з умовами цієї Угоди.

Якщо особа не погоджується з умовами Угоди, їй не надається статус і права Учасника проекту.

2.10. Після завершення збору коштів Проект залишається доступним на Платформі Компанії.

3. УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОЕКТУ

3.1. Автор проекту гарантує, що Проект є результатом його особистої творчогої праці. Інформація по Проекту, яку він надає Компанії, є законною, повної і достовірної, не порушує авторські та суміжні права третіх осіб.

Якщо Проект створений у співавторстві або містить в собі елементи творів, що охороняються авторським і суміжними правами і належать третім особам, Автор проекту гарантує, що ним отримано дозвіл від відповідних правовласників, що дає йому право акцептувати цю Угоду.

3.2. До реєстрації та публікації на Платформі допускаються Проекти, які не порушують цієї Угоди, Правил Платформи та чинного законодавства України.

Платформа не призначена для бізнес-проектів, проектів, які носять характер особистого фінансування - навчання, лікування, придбання чого-небудь і ін .; проекти, які передбачають в якості винагороди предмети, які не є результатом реалізації Проекту; алкоголь, тютюн, наркотики, зброю; електронне обладнання для стеження; медикаменти, харчові добавки і предмети особистої гігієни; енергетичні напої і їжа; лотереї і тоталізатори, багаторівневий маркетинг і «піраміди»; порнографія; інші напрямки і проекти, що порушують законодавство України та суперечать внутрішнім переконанням адміністрації Компанії.

3.3. Робота Платформи організована за категоріями: музика, кіно, література і т.д. Конкретну категорію вибирає Автор проекту. Компанія має право перенести Проект в іншу категорію, попередньо повідомивши Автора проекту.

3.4. Для розміщення Заявки Автор проекту подає такі дані:

3.4.1. обкладинку Заявки;

3.4.2. назва Заявки;

3.4.3. категорія Заявки;

3.4.4. короткий опис Заявки;

3.4.5. місце реалізації Заявки;

3.4.6. термін збору коштів Заявки;

3.4.7. необхідну суму для реалізації Заявки;

3.5.6. Винагороди для користувачів, вартість Винагород і термін і умови їх доставки;

3.5.7. відеопрезентацію Заявки;

3.5.8. повний опис Заявки;

3.5.9. реквізити для перерахування коштів;

3.5.10. E-mail Автора проекту;

3.5.11. мобільний телефон Автора проекту;

3.5.12. за кожен Внесок від Автора проекту призначаєтся Винагорода (нагорода), що є результатом реалізації Проекту. При цьому Автор проекту зобов'язаний надати докладний опис такої Винагороди, а також умов і термінів його отримання. Всі витрати, пов'язані з такими нагородами, несе Автор проекту самостійно. Компанія не бере участі в їх відшкодування.

Разом з тим, Автор проекту може встановити Винагороду морального характеру (наприклад, подяку Спонсору, виражена на Платформі особисто Автором проекту).

У цьому випадку вважається, що Внесок вноситься в формі пожертвування і має на меті безоплатно підтримати Проект.

3.5. Компанія залишає за собою право запросити у Автора проекту додаткову інформацію та матеріали (в тому числі копії необхідних документів), що стосуються умов реалізації Проекту.

Автор проекту зобов'язаний надати таку інформацію протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня надіслання Компанією відповідного запиту Автору проекту.

3.6. Остаточне рішення про реєстрацію та публікації проекту на Платформі належить Компанії. Компанія залишає за собою право відмовити Автору проекту в розміщенні Проекту на Платформі або відкликати (видалити) вже зареєстрований і опублікований Проект в разі, якщо Автор проекту порушує умови цієї Угоди або з'ясується, що Автор проекту порушив права третіх осіб.

3.7. У разі відмови в публікації / реєстрації Проекту або розміщенні інших матеріалів, інформації, Компанія не несе ніякої відповідальності, в тому числі не відшкодовує прямих або непрямих збитків, що виникли у Автора проекту або інших користувачів у зв'язку з такою відмовою.

4. ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОГРАМИ

4.1. Автор проекту самостійно визначає обсяг фінансування, який йому необхідний для реалізації свого Проекту.

При цьому Автор проекту може подати на Платформі Проект, який містить гнучкі умови фінансування, які мають місце, коли ті чи інші зміни у властивостях створюваного Проекту, рівнях досягнення цілей можливі без шкоди поставленим завданням і остаточними результатами (зняття серіалу посерійного, видання диска меншим тиражем, ніж передбачалося; допомога на будівництво храму в меншому обсязі, ніж планувалося тощо.). У цьому випадку Автор проекту повинен розділити його на етапи

(окремі Проекти, що розміщуються на Платформі), вказавши терміни збору коштів по кожному етапу, і в якому обсязі буде виконана на ньому робота, в залежності від кількості зібраних коштів. Грошові кошти, перераховані Спонсорами на підтримку Проекту з гнучкими умовами фінансування, можуть бути виплачені Компанією Автору проекту по завершенню кожного етапу (окремого Проекту).

Після реєстрації і публікації Проекту на Платформі зміна заявленого обсягу фінансування заборонено. При розрахунку суми, необхідної на реалізацію Проекту, Автор проекту зобов'язаний врахувати розмір комісії, яку він виплатить Компанії за використання Платформи, комісію платіжної системи / банківської комісії за перерахування грошових коштів, а також податок, який зобов'язана утримати Компанія з виплачуваних грошових коштів як податковий агент , у випадках, передбачених законодавством.

4.2. Термін збору коштів встановлює сам Автор проекту в залежності від складності Проекту. Компанія залишає за собою право рекомендувати Автору проекту встановлення того чи іншого терміну для реалізації Проекту. Після реєстрації і публікації Проекту на Платформі зміна термінів збору коштів заборонено.

4.3. Усі Вклади, одержані за допомогою Платформи від Спонсорів для підтримки Проекту і призначені перерахуванню Авторам проекту, акумулюються на рахунку Компанії.

Спонсор може внести Внесок будь-яким зручним йому способом із запропонованих Компанією в його особистому кабінеті на Платформі. Залежно від обраного способу внесення Вкладу, з суми, що перераховується коштів утримується відповідна банківська комісія / комісія платіжної системи, SMS-оператора тощо.

Інформація про кошти, що надійшли на підтримку того чи іншого Проекту, щодня відображається на Платформі, а саме: загальна кількість грошових коштів, що надійшли на підтримку проекту, інформація про Користувачів, які взяли участь у фінансуванні проекту.

4.4. Автор проекту отримує зібрані Компанією Вклади тільки в разі, якщо Проект зібрав за допомогою Платформи повну суму грошових коштів у встановлений для цього Проекту термін (за винятком проектів з гнучкими умовами фінансування). Кошти перераховуються на рахунок Автора проекту через 10-14 днів після завершення збору коштів.

4.5. При перерахуванні грошових коштів на користь Автора проекту Компанія самостійно утримує з цієї суми комісію за використання Платформи в розмірі 8 (вісім) відсотків. Розмір комісії щодо конкретного Проекту узгоджується сторонами до початку його публікації в Додатковій угоді.

4.6. Якщо Проект зібрав 50 (п'ятдесят) і більше відсотків коштів, Автор проекту має право сам його дофінансувати. Дофінансування відбувається шляхом внесення грошових коштів Автором проекту на рахунок Компанії з подальшим їх відображенням на Платформі. При цьому, кошти, внесені Автором проекту, включаються в загальну суму грошових коштів, з якої Компанією утримується комісія за використання Платформи.

4.7. При здійсненні виплат Автору проекту Компанія має право утримати із суми виплати всі необхідні податки, які Компанія зобов'язана сплатити як податковий агент (наприклад, податок з доходів фізичних осіб, якщо грошові кошти отримує фізична особа і т.п.). Якщо згідно із законодавством України обов'язок безпосередньої сплати податків при отриманні грошових коштів Автором проекту покладається на цього Автора, він зобов'язується своєчасно і в повному розмірі оплатити всі необхідні податки відповідно до отриманої ним сумою грошових коштів.

4.8. У разі якщо Проект зібрав менше заявленого Автором обсягу фінансування, всі кошти повертаються Спонсорам на їх особистий баланс.

При цьому інформація про Проект залишається доступною на Платформі і не підлягає видаленню.

4.9. Якщо зібрані кошти перевищують заявлений Автором проекту обсяг фінансування, то останній має право достроково припинити збір коштів через заявку, подану Компанії за допомогою електронної пошти, або перевищити його розмір.

4.10. У разі односторонньої відмови Спонсора від участі в Проекті протягом дії терміну збору коштів Спонсор може повернути Вклад, внесений ним на користь Проекту, шляхом натискання кнопки «скасувати участь» на сторінці вибору винагороди Проекту, в якому він бере участь.

4.11. Якщо Спонсор має намір повернути внесені ним кошти на свій поточний / картковий рахунок (повністю вивести з Платформи), він повинен заповнити заяву про повернення грошових коштів, згідно доданого зразка, що з'являється у вікні після натискання кнопки «Висновок», та надіслати підписану сканкопію заяви на електронна адреса Компанії.

Якщо карта з якої відбувалося перерахування заблокована, загублена, поточний рахунок з яких-небудь причин був змінений, Спонсор додатково надсилає поштою на адресу Компанії, оригінал довідки банки про те, що карта. / Рахунок належала даному Спонсорові і заяву з проханням вивести кошти на іншу карту, в зв'язку з тим, що попередня карта / поточний рахунок заблоковані, карта загублена, перевипущена і т.д.

Після чого, Компанія протягом 14 календарних днів повертає Спонсорові по вказаним ним реквізитами суму грошових коштів, в розмірі зазначеному в заяві (але не більше ніж сума, що знаходиться на його особистому балансі в профілі на Платформі), за вирахуванням банківської комісії / комісії платіжної системи , що стягується за перерахування грошей на Рахунок Компанії і в сторону Спонсора.

4.12. Відмова Спонсора від участі в Проекті після закінчення збору коштів не допускається.

4.13. У разі односторонньої відмови Автора проекту від подальшої реалізації Проекту після завершення повного збору коштів і публікації на Платформі відповідної інформації Автор проекту повинен сповістити про це Компанію за допомогою електронної пошти, інформація про яку розміщена на Платформі. В цьому випадку Компанія повертає Спонсорам Вклади за винятком банківської комісії / комісії платіжної системи, що стягується за перерахування грошей на Рахунок Компанії і в сторону Спонсора.

4.14. При поверненні коштів Спонсорові або перерахування Автору проекту можливі комісії при конвертації валюти утримуються з перераховуються йому грошових коштів.

4.15. Внесок, внесений за допомогою SMS не може бути виведений з Платформи шляхом повернення на поточний / картковий рахунок Спонсора. Якщо проект закінчився неуспішно, Компанія повертає Спонсорові Внесок на його особистий баланс в профілі на Платформі і пропонує підтримати інший Проект.

5. ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

5.1. Учасник проекту має право:

- в якості Автора проекту представити на розгляд Компанії Проект з метою його подальшої реєстрації та публікації на Платформі і отримати грошові кошти в разі 100% їх збору; дофінансувати Проект, якщо він зібрав 50 (п'ятдесят) і більше відсотків коштів; достроково припинити збір коштів або перевищити встановлений обсяг фінансування, якщо зібрана сума коштів перевищила заявлений розмір.

- користуватися всіма можливостями Платформи, наданими Компанією;

- в якості Спонсора внести Внесок на користь будь-якого обраного Проекту і отримати від Автора проекту відповідне Винагорода, а також отримати повернення грошових коштів за винятком банківської комісії / комісії платіжної системи у випадках, передбачених п.4 цієї Угоди.

5.2 .Участники зобов'язується:

- використовувати Платформу відповідно умовами цієї Угоди, Правилами Платформи та положеннями чинного законодавства України;

- надавати Компанії та ін. Користувачам достовірну інформацію щодо своєї особистості, в тому числі і рахунки, наданого для перерахування грошових коштів;

- здійснювати збір, розміщувати і обробляти будь-яку особисту інформацію, що стосується інших користувачів і третіх осіб виключно за наявності їх згоди;

- не порушувати права, свободи інших користувачів Платформи, авторів та інших третіх осіб, в тому числі права інтелектуальної власності;

- не публікувати на Платформі платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не в установленому Компанією порядку та / або не на поточний рахунок Компанії, а також не використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, крім встановлених на Платформі. Компанія не несе відповідальності і не гарантує отримання Автором проекту таких Внесків, а також їх повернення Спонсорам;

- не розміщувати Проект на інших платформах, сайтах, порталах та ін. В Україні, але може рекламувати його на інших мережевих ресурсах.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Компанія здійснює редагування (модерацію) інформації в заявці, розміщеної Автором проекту на Платформі в частині орфографічних і стилістичних змін. Компанія не має можливості здійснювати перевірку наданої Автором проекту інформації, в тому числі перевірити дотримання Автором проекту чинного законодавства про інтелектуальну власність, відповідно, не може гарантувати її якість, достовірність та правомірність. У зв'язку з вищевказаним, Компанія не несе перед Користувачами, Учасниками проекту і третіми особами відповідальності за будь-яку помилкову, неправомірну і / або недостовірну інформацію, зазначену на Платформі.

6.2. Компанія не відповідає перед Учасниками проекту або третіми особами за будь-яким зобов'язанням Автора проекту, в тому числі про можливість отримання Спонсорами будь-якого Винагороди за внесення Внесків або здійснення Учасниками будь-яких інших дій.

6.3. Компанія не відшкодовує збитки, завдані Учаснику проекту або третім особам в результаті участі кого-небудь в Проекті.

6.4. Компанія не гарантує відповідність Платформи та Проектів цілям і очікуванням Учасника проекту. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Учасником проекту або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Проекту, інструкцій або вказівок.

6.5. Компанія не несе відповідальності перед Спонсорами і третіми особами за невиконання та / або неналежне виконання Автором проекту своїх зобов'язань в разі скасування Заявки.

6.6. Учасники проекту - як Автор проекту, так і Спонсор - самостійно несуть відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність за участю в Проекті.

7. КОНФІНДЕНЦІЙСТЬ

7.1. Учасники проекту, приймаючи умови цієї Угоди, у разі розміщення на Платформі інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджуються на їх обробку як з використанням засобів автоматизації, так і без використання засобів автоматизації Компанією з метою виконання зобов'язань перед Учасниками проектів.

7.2. В силу цієї Угоди, Учасник проекту безумовно погоджується:

- з наданням своїх персональних даних як Компанії, так і Автору проекту / Спонсорові і їх обробкою з метою виконання цієї Угоди;

- з поширенням персональних даних Учасника проекту за допомогою Платформи щодо інших користувачів Платформи;

- з іншими діями Компанії щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Платформи.

7.3. При внесенні вкладу Спонсор автоматично надає Компанії згоду на публікацію інформації про його внесок, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові (або найменування юридичної особи), місто проживання / місця знаходження Спонсора, а також надання інформації Автору проекту про суму внесеного ним вкладу для отримання відповідного Винагороди за умови 100% збору коштів.

7.4. У разі надання Учасником проекту даних своїх контрагентів - фізичних осіб, що відносяться відповідно до законодавства України до персональних даних, Учасник проекту підтверджує своє право і згоду своїх контрагентів - фізичних осіб (а в разі відсутності зобов'язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних, а також їх передачу третім особам в порядку і на умовах, передбачених цією Угодою.

7.5. У разі незгоди Учасника проекту з зазначеними вище умовами він повинен негайно видалити свої персональні дані з Платформи Компанії, так само як і припинити користування нею.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку без спеціального повідомлення кожного з учасників і прив'язки до будь-яких термінів.

8.2. Про зміну (доповнення) Угоди розміщується повідомлення на стартовій сторінці Платформи.

8.3. Ознайомлення зі змінами до Угоди є обов'язком Учасників проекту. У разі незгоди зі зміною Угоди Учасник проекту може розірвати його в односторонньому порядку.

8.4. Якщо після вступу в силу зміненого Угоди Учасник проекту продовжує користуватися сервісами і функціями Платформи, вважається, що він схвалив всі зміни до Угоди.

8.5. Визнання недійсною або нездійсненною будь-якій частині цієї Угоди не тягне недійсність решти Угоди, яке буде залишатися в силі.

8.6. Компанія може в будь-який момент і без повідомлення Учасника проекту поступитися своїми правами за Платформі третій стороні. Автор проекту не може передати свої права та обов'язки за даною Угодою без попередньої згоди на це Компанії.

8.7. Ця Угода та відносини між Компанією та Учасником проекту регулюються законодавством України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, суперечок або розбіжностей у відносинах між Сторонами.