Правила платформи

Наш світ перебуває в постійному розвитку. Цей безперервний рух постійно вимагає свіжих ідей. Зараз вкрай необхідний розвиток мистецтва, культури, технологій. З цієї необхідності і народилася краудфандінгова платформа Na-Starte! Тут кожна людина може розповісти про свою ідею і зібрати команду однодумців та навіть найсміливіша мрія може стати реальністю.

Наша мета - втілення креативних ідей у ​​життя. Ми розкриваємо творчий потенціал, даємо можливість розповісти світу про себе і про свої мрії, разом шукаємо зацікавлених спонсорів. Це неймовірно складна робота для однієї людини, але легко реалізована для цілої команди активних людей.

Команда Na-Starte — це саме такі активні, молоді та креативні люди, які прагнуть зібрати навколо платформи співтовариство цікавих особистостей. Ми шукаємо перспективу в кожному проекті і показуємо його найкращі сторони. Разом ми зможемо все!

А для того, щоб все вищесказане не виявилося порожніми словами, пропонуємо ознайомитися з цими Правилами, які підтвердять серйозність намічених нами цілей.

ПРАВИЛА ПЛАТФОРМИ (правила користування)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРАКТИВНА МЕДІА ПЛАТФОРМА», далі іменоване «Компанія» і Третя особа, далі іменоване «Користувач»,  яке акцептувало цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою http://na-starte.com, прийняли (уклали) ці Правила користування Інтернет-Платформою http://na-starte.com, далі іменовані «Правила», про наступне:

1 . ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Платформа http://na-starte.com – інтернет-ресурс, який має доменне ім'я http://na-starte.com, який належить ТОВ «ІНТЕРАКТИВНА МЕДІА ПЛАТФОРМА», призначений для розміщення та обміну інформацією, далі «Платформа».

Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРАКТИВНА МЕДІА ПЛАТФОРМА» (ЕДРПОУ 38949688) – власник Платформи, яка визначає порядок використання сервісів і функцій даного інтернет-ресурсу.

Послуги Компанії – надання Користувачам технічних можливостей Платформи Компанії, її сервісів та функцій для обміну інформацією, спілкування шляхом розміщення контенту, в тому числі: отримання інформації по Проектах і надаваної Винагороді; підтримки того чи іншого Проекту шляхом здійснення Вкладу на його користь в порядку і на умовах, передбачених відповідним Автором проекту,  розміщення свого власного Проекту.

Аккаунт - це профіль відвідувача Платформи, що дозволяє гостю перейти в статус зареєстрованого Користувача.

Користувач - будь-яка особа, що звернулася до інформаційних матеріалів і сервісів Компанії шляхом відвідування Платформи. При цьому Користувач може пройти реєстрацію, мати індивідуальні пароль і логін. Особа, що не пройшла реєстрацію, але з яких-небудь причин отримала доступ до сервісів і функцій Порталу, несе всі обов'язки Користувача, який пройшов реєстрацію.

Реєстрація Користувача – встановлений порядок дій, після виконання яких Користувачу присвоюються індивідуальні пароль і логін.

Особистий кабінет – персональний простір Користувача на Платформі Компанії для розміщення контенту, в тому числі інформації про Проекти, а також для управління особистими даними.

Контент – інформаційне наповнення сторінок Платформи, в тому числі: тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні твори, фонограми, зображення, тексти, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти.

Сервіс Платформи – це частина Платформи, яка наділена спеціально розробленим інтерфейсом та спрямована на виконання спеціальних завдань.

Функції Платформи – це властивості (інструменти) Платформи, за допомогою яких Користувачі можуть спілкуватися між собою, використовувати розміщений контент, розміщувати свої матеріали, отримувати повідомлення про події, новинах і т.д.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Правила встановлюють порядок та умови використання Платформи, яка управляється та є власністю Компанії. Встановлюють порядок та умови використання послуг, що надаються Компанією завдяки Платформі, а також інформації, яка доступна на ній.

2.2. Всі відносини, що виникають у зв'язку з використанням Платформи, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано в самих Правилах або додатках до нього.

2.3. Ці Правила є письмовою публічною пропозицією (офертою) Компанії для невизначеного кола осіб в розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

2.4. На підставі цих Правил Користувач вправі отримувати інформацію, розміщену на Платформі Компанії, а, додатково акцептувавши Агентську угоду, розмістити на Платформі свій авторський Проект або в якості Спонсора перерахувати грошові кошти на підтримку того чи іншого Проекту.

2.5.  Використання Платформи дозволено тільки Користувачам, які приймають всі умови Правил, Угоди про конфіденційність, які розміщені на відповідній сторінці Сайту http://na-starte.com, та інші правила, передбачені на Платформі.

2.6. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Правилами перед використанням Платформи. Використовуючи будь-яку частину Платформи, Ви автоматично даєте свою згоду бути зв'язаним умовами Правил з Компанією. Якщо Ви не згодні з умовами Правил (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Користувача і тим самим забороняється використовувати Платформу, в тому числі інформацію, розміщену на ній і будь-які послуги, що надаються в рамках Платформи.

2.7. Беззаперечним схваленням (акцептом) цих Правил є вчинення Користувачем будь-якої з нижчеперелічених дій:

– проходження реєстрації на Платформі;

– використання будь-якого сервісу, служби або функції Платформи незалежно від проходження реєстрації.

Правила вважаються акцептованими з моменту вчинення будь-якої з перелічених вище дій.

2.8. Ці Правила можуть бути схвалені тільки в повному обсязі. Часткова відмова від виконання умов Правил не допускається.

2.9. Умови Правил поширюються на всіх користувачів Платформи: як на користувачів, які не мають облікового запису (незареєстрований Користувач), так і на користувачів, які мають будь-який аккаунт з доступних видів. Під аккаунтом розуміється сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).

2.10. Платформа надається Компанією «як є». Компанія не гарантує відповідність Платформи цілям та очікуванням Користувача, її безперебійну і безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача та інформації, розміщеної їм на Платформі.

2.11. Думка авторів статей, коментарів, розміщених на Платформі, може не збігатися з думками і позиціями Компанії.

2.12. Користувач не має права використовувати Платформу, не може прийняти умови Правил, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

2.13. Якщо закон країни проживання чи перебування користувача забороняє використовувати Платформу з яких-небудь причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує користуватися Платформою, то робить це на свій ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови Правил залишаються в силі.

2.14. Реєстрація на Платформі є для користувачів безкоштовною, плата за користування сервісами Платформи не стягується.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ І ФУНКЦІЙ ПЛАТФОРМИ

3.1. Повний доступ до Платформи, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших Користувачів, відправка повідомлення можуть лише для зареєстрованого Користувача (який створив обліковий запис).

Реєстрація Користувача дозволяє ідентифікувати конкретну особу і є обов'язковою умовою для використання сервісів, функцій і служб Платформи. Після успішного проходження реєстрації для Користувача автоматично створюється персональна сторінка і надається доступ до Особистого кабінету.

3.2. Надана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Платформі. Компанія настійно рекомендує Користувачеві зберігати в таємниці ці дані, оскільки при розголошенні їх третім особам особисті відомості Користувача можуть бути використані не в його інтересах. Компанія не несе ніякої відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Користувачем аккаунтом на Платформі. Всі дії, які вчинені з використанням аккаунта Користувача, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою.

3.3. Після реєстрації Користувач може:

3.3.1. користуватися всіма сервісами і функціями, наданими на сторінках Платформи.

3.3.2. самостійно в особистих некомерційних цілях визначати зміст власної персональної сторінки, а також умови доступу до зазначеного змісту іншими Користувачами;

3.3.3. отримати доступ і розмістити інформацію на персональних сторінках інших користувачів, якщо вони надали на це відповідні права;

3.3.4. акцептувати Агентську угоду і отримати можливість розмістити на Платформі свій авторський Проект або в якості Спонсора перерахувати на підтримку того чи іншого Проекту грошові кошти.

3.3.5. у якості Автора проекту самостійно визначити систему фінансування та обсяг фінансування, який необхідний для реалізації свого Проекту.

Системи фінансування Проекту:

«Усе або нічого» -  Автор  самостійно  встановлює термін, протягом якого збирається заявлений ним обсяг фінансування Проекту. У тому випадку, якщо Проект зібрав 100% і більше суми за заявлений час – грошові кошти перераховуються Автору. В іншому випадку зібрані грошові кошти повертаються на рахунки Спонсорів всередині Платформи (на їх особистий баланс).

«Гнучка система фінансування» - Автор заявляє певний обсяг фінансування Проекту протягом  певного періоду часу (який може бути продовжений). У тому випадку, якщо за вказаний період  Проект зібрав більше 10 % від заявленого обсягу фінансування, грошові кошти перераховуються Автору.

«Гнучка система фінансування «ДО МЕТИ» - Автор може подати на Платформу Проект, який містить гнучкі умови фінансування, що мають місце, коли ті чи інші зміни у властивостях створюваного Проекту, рівнях досягнення цілей можливі без збитку поставленим задачам і остаточними результатами (зняття серіалу посерійно, видання диску меншим тиражем, ніж передбачалося; допомогу на будівництво храму в меншому обсязі, ніж планувалося та ін.). В такому випадку Автор встановлює певний обсяг фінансування Проекту та збирає грошові кошти до моменту отримання повної суми,  без зазначення конкретного періоду часу. При цьому термін може бути встановлений Компанією у маркетингових цілях.

При такій системі фінансування Автор має право отримувати грошові кошти, зібрані на Платформі, траншами щомісячно або при зборі певної суми грошових коштів, зазначеної в Додатковій угоді до цієї Агентської угоди.

При цьому Автор  з суми кожного траншу виплачує Компанії комісію за використання Платформи, у розмірі, погодженому Сторонами у Додатковій угоді до цієї Агентської угоди.

Також, з виплачуваних грошових коштів повинні бути сплачені податки у порядку та в розмірах, встановлених чинним законодавством України.

3.3.6. у якості Спонсора проекту Користувач має право повернути внесені ним грошові кошти на свій поточний/картковий рахунок з якого здійснювалась спонсорська підтримка Проекту. У такому випадку він повинен заповнити заяву про повернення грошових коштів, згідно відповідного зразка, і надіслати підписану сканкопію заяви, з прикріпленою до неї копією свого паспорта та ідентифікаційного коду, на електронну адресу Компанії.

3.3.7. у якості Спонсора проекту Користувач  також  має  право отримати повернені грошові кошти на особистий баланс (без їх повного виведення з Платформи), в тому випадку, якщо:

- Проект став неуспішним та не зібрав повну суму заявленого обсягу його фінансування.

- Проект по збиранню коштів зупинений/призупинений або повністю припинений та видалений з розділу «Проекти».

- якщо Спонсор відізвав свою спонсорську участь у Проекті.

У тому випадку, якщо Внесок в Проект був повернений на особистий рахунок Спонсора (в особистий кабінет) і Спонсор не проводив з цими грошовими коштами ніяких операцій протягом 3 місяців (не проспонсував інший проект і не запросив виведення грошових коштів), то Компанія має право розподілити ці кошти в інші Проекти на Платформі на свій розсуд.

3.4. Проводячи реєстрацію, Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Платформу, її ресурси, послуги та функції.

3.5. Компанія не проводить модерацію розміщуваного Користувачами контенту за винятком випадків, коли виникла така необхідність. Модерація може проводитися з метою забезпечення дотримання цих Правил та Угод Платформи, а також з метою забезпечення дотримання чинного законодавства.

3.6. Розміщуючи контент, Користувач сам визначає режим налаштувань приватності та можливості доступу до розміщеної ним інформації. Тому Компанія не здійснює контроль за використанням іншими Користувачами розміщеного контенту, якщо інше не встановлено цими Правилами.

3.7. Всю повноту відповідальності за розміщений контент несе Користувач, який його розмістив. Зазначене правило покладає на нього обов'язок уникати використання (у тому числі розміщення) контенту, права на який належать третім особам, без наявності відповідного дозволу.

3.8. У разі наявності у Користувача сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі з розміщення інформації або надання доступу до неї, Компанія настійно рекомендує йому утриматися від здійснення таких дій.

3.9. Компанія має право без повідомлення обмежити Користувача у використанні ресурсу Платформи або окремих функцій або сервісів, якщо таке використання знижує працездатність (ефективність) Платформи або її частини, та/або, на розсуд Компанії, порушує будь-яким чином ці Правила.

Таке обмеження може бути тимчасовим, а у виняткових випадках - постійним. Обмеження може бути проведене як шляхом блокування, так і шляхом повного видалення аккаунта учасника або групи учасників; часткового видалення інформації, розміщеної Користувачем, якщо на розсуд Компанії вона не відповідає цим Правилам.

3.10. Компанія має право без повідомлення призупинити доступ Користувача до Платформи в разі виникнення технічних неполадок до усунення останніх.

3.11. У разі видалення Користувачем свого Профілю контент, раніше їм розміщений на Платформі, залишається доступним іншим Користувачам.

3.12. Компанія, за письмовою домовленістю з Користувачем, може надавати додаткові консультаційні/маркетингові/рекламні послуги та посприяти:

  • у проведенні експертизи Проекту на унікальність;

  • у створенні плану та оформленні Проекту;

  • у складанні бізнес-плану;

  • в організації просування та реалізації Проекту;

  • інше.

Вищевказані послуги  надаються  Учаснику на умовах індивідуального замовлення  ПАКЕТІВ ПОСЛУГ Компанії.

3.13. Розмір комісії за використання Платформи щодо конкретного Проекту узгоджується сторонами до початку його публікації та зазначається у Додатковій  угоді до Агентської угоди. При перерахуванні коштів на користь Автора проекту Компанія самостійно утримує з цієї суми комісію за використання Платформи.

3.14. Акцептуючи ці правила, Користувач дає згоду на отримання інформаційних та рекламних матеріалів від інших користувачів як за допомогою електронної пошти, так і з використанням sms-повідомлень на мобільний телефон, дані яких зазначені Користувачем на Платформі при реєстрації. Якщо Користувач не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом відправки електронного повідомлення на електронну адресу Компанії, розміщений на Платформі, або змінити відповідні настройки оповіщень в Особистому кабінеті.

4. ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

4.1.  Користувач зобов'язаний:

4.1.1. При здійсненні реєстрації вказувати і розміщувати тільки достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та відсутність претензій третіх осіб до такої інформації;

4.1.2. Негайно інформувати Компанію про несанкціонований доступ до налаштувань його аккаунта, про несанкціонований доступ та/або використання його пароля і логіна;

4.1.3. Не надавати доступ іншим особам (у тому числі зареєстрованим) до налаштувань свого аккаунта;

4.1.3. Розміщувати на Платформі контент тільки відповідно до умов цих Правил і

Угоди про конфіденційність; не розміщувати на сторінках Платформи інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

4.1.3. Використовувати Платформу тільки в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Компанією, чинному законодавству України і принципам розумності і моралі.

4.1.4. Якщо Користувач вважає, що на Платформі присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Компанію шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти та надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мито й оплату адвокатських послуг).

4.2. Користувачеві заборонено:

4.2.1. Використовувати Платформу яким-небудь чином, що порушує умови даних Правил та/або положення чинного законодавства України;

4.2.2. Надавати в користування аккаунт та/або логін та пароль від облікового запису третім особам;

4.2.3. Вводити користувачів та/або третіх осіб в оману щодо своєї особи; створювати кілька облікових записів на Платформі, якщо фактично вони належать одному і тому же Користувачеві;

4.2.4. Реєструватися від імені або замість іншої особи, реєструвати групу осіб як Користувача без належно оформленого доручення іншої фізичної або юридичної особи;

4.2.5. Намагатися отримати доступ до облікового запису іншого Користувача будь-яким незаконним способом, в тому числі шляхом обману, зловживання довірою, підбором логіна і пароля; використовувати логін і пароль іншого Користувача;

4.2.6. Будь-яким чином, в тому числі шляхом розміщення інформації, порушувати авторські та суміжні права на об'єкти інтелектуальної власності Компанії та третіх осіб, в тому числі Авторів, інших користувачів;

4.2.7. Без згоди інших Користувачів або інших третіх осіб розміщувати будь-яку особисту інформацію, що стосується таких осіб, здійснювати незаконні збір та/або обробку персональних даних інших користувачів та/або інших третіх осіб;

4.2.8. Вводити в оману, паплюжити, ображати, погрожувати або яким-небудь іншим чином обмежувати права і свободи, честь і гідність, ділову репутацію інших користувачів Платформи, Компанії, Авторів та / або будь-яких інших третіх осіб;

4.2.9. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка містить заклики до повалення державного та конституційного ладу; вчиненню погромів, підпалів та інших екстремістських дій; пропагує злочинну діяльність; розпалює расові, міжнаціональні та релігійні ворожнечі; містить погрози, є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, порнографічні зображення та/або тексти, сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; сцени насильства або нелюдяного поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення; пропагує фашизм чи іншу ідеологію расової переваги; порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України;

4.2.10. Створювати та/або поширювати небажану пошту (спам) між іншими Користувачами або третіми особами;

4.2.11. Виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування і зловживати розміщенням інформації, яка не несе смислового навантаження;

4.2.22. Використовувати Платформу для розміщення комп'ютерних вірусів або програм, які порушують нормальну роботу комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення як Платформи, так і інших користувачів;

4.2.23. Робити спроби для отримання доступу до Платформи в обхід встановлених Компанією правил користування Платформою; в тому числі з метою штучної зміни даних голосувань чи інших операцій, здійснюваних на Платформі.

4.3. Відповідальність Користувача:

4.3.1. Користувач самостійно відповідає перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні сервісів і функцій Платформи, в тому числі за порушення прав інтелектуальної власності та законодавства України, що регулює захист персональних даних;

4.3.2. Усі дії, вчинені з використанням облікового запису та/або логіну та пароля Користувача, вважаються здійсненими  цим Користувачем, якщо він не доведе зворотне.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

5.1. Інтелектуальні права на всі компоненти програмного забезпечення, на основі яких працюють сервіси і функції Платформи, на дизайн сторінок, а також доменне ім'я, відповідні товарні знаки і логотипи, а також контент, розміщений на Платформі, належать ТОВ «ІНТЕРАКТИВНА МЕДІА ПЛАТФОРМА» і не може використовуватися без письмової згоди зазначеного юридичної особи.

5.2. Користувач, що розміщує на Платформі будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, гарантує, що розміщення і використання такої інформації не буде порушувати прав третіх осіб.

5.3. Користувач, завантажуючи на сайт свій контент, в тому числі будь-які об'єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Компанії невиняткові майнові права на ці об'єкти за умови їх використання на некомерційних засадах. Надані Користувачем Компанії майнові права не вимагають додаткового оформлення, не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав, а саме: відтворення, копіювання, здійснення перекладу, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів, публічне виконання і публічне сповіщення, публічну демонстрацію і публічний показ, включення творів як складових частин до збірників та ін. для його популяризації та популяризації Платформи.

5.4. Використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Платформі, дозволяється виключно за наявності письмового дозволу на це відповідного правовласника.

5.5. При будь-якому використанні Користувачем інформації та творів, розміщених на Платформі, Користувач зобов'язаний зберігати всі авторські посилання в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Користувач, приймаючи умови цих Правил, у разі розміщення на Платформі інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Компанією як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

При цьому Користувач безумовно погоджується:

– з наданням своїх персональних даних як Компанії, так та іншим Користувачам;

– з поширенням персональних даних за допомогою Платформи щодо інших користувачів;

– з іншими діями Компанії щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Платформи.

– При цьому на сторінках Платформи Компанія має право відобразити ім'я, прізвище, по батькові, назва компанії, місто проживання / місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні: контента, інформації про Автора проекту, спонсорах та внесених ними внесків.

6.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що, розміщуючи на Платформі інформацію, щодо якої їм самостійно не встановлено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

6.3. У разі надання Користувачем даних своїх контрагентів - фізичних осіб, які належать відповідно до законодавства України до персональних даних, Користувач підтверджує своє право та згоду своїх контрагентів - фізичних осіб (а в разі відсутності зобов'язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних , а також їх передачу третім особам у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

6.4. У разі незгоди Користувача з зазначеними вище умовами він повинен негайно видалити свої персональні дані з Платформи, так само як і припинити користування нею.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Компанія не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Платформі, у тому числі особистих (персональних) даних, якщо вони є відкритими у вільному доступі, шляхом копіювання, відтворення і поширення, здійснених як в рамках Платформи, так та іншими можливими способами.

7.2. Компанія не відшкодовує збитки (прямі чи непрямі), заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання або невикористання, а також неможливості використання Платформи, в тому числі помилкового розуміння або нерозуміння Користувачем умов даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Платформи щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

7.3. Компанія не має можливості здійснювати перевірку опублікованої Користувачами інформації, в тому числі перевірити дотримання ними чинного законодавства про інтелектуальну власність, відповідно, не може гарантувати її якість, достовірність та правомірність. У зв'язку з вищевказаним, Компанія не несе перед Користувачами і третіми особами відповідальності за будь-яку помилкову, неправомірну та/або недостовірну інформацію, розміщену на Платформі, так само як не несе відповідальності за зміст і роботу інших сайтів, посилання на які розміщені Користувачами на Платформі.

7.4. Компанія має право без додаткового повідомлення користувачів вносити зміни в ці Правила шляхом публікації їх на Платформі. Всі зміни Правил набувають чинності з моменту їх оприлюднення. Продовжуючи користуватися сервісами та функціями платформи, Користувач тим самим підтверджує свою згоду з новими умовами Правил в редакції, чинній на момент використання Користувачем.

7.5. Користувач надає Компанії право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Платформу, послуги Компанії або інформацію рекламного характеру, пов'язану з функціонуванням Платформи.

7.6. У разі визнання недійсною будь-якої частини цих Правил інші частини Правил будуть залишатися в силі. Відмова якоїсь із сторін від будь-якого положення або умови даних Правил або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

7.7. Компанія залишає за собою право на свій розсуд припинити функціонування Платформи або поступитися своїми правами на Платформу третій стороні без додаткового повідомлення користувачів.

7.8. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов'язаних з використанням Платформи.

Наверх